Mecenazgo
Mecenazgo

Fundació Copcisa


Concebre l’empresa en totes les seves vessants: econòmica, humana, social i mediambiental. Aquesta és la voluntat de Copcisa Corp. I per aquest motiu neix la Fundació Copcisa. Es tracta de contribuir a la millora de la societat desde diferents vessants, però amb una clara vocació cultural.

Entenem que la cultura és un dels motors principals d’una societat que progressa, creix, s’educa i tendeix a l’excel⋅lència. El nostre mecenatge cultural reforça la nostra aposta de per la qualitat i la professionalitat.

Alguns dels nostres projectes están relacionats amb el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona, el Festival Internacional Jazz Terrassa, la música dExaudi Nos i a la Companyia Teatre del Sol.


Entenem que la cultura és un dels motors principals d'una societat que progressa, creix, s'educa i tendeix a l'excel·lència.